top of page

Fra underskogen

Malerier, som er kommet til ved å studere natur. Det er en slags improvisert prosess, der linjer og farger kun er med som elementer. Referanser til det en kan finne hvis en undersøker omgivelsene på virkelig nært hold. Disse maleriene har vært en nødvendig prosess i å kunne arbeide uten å ha et motiv forhånden, eller referanser til noen figurative holdepunkter. Allikevel kommer fornemmelsen av at noe du har sett før finnes rett foran deg.

bottom of page