Om meg

Jeg er en maler, slo igjennom 1996.

Jeg har malt meg gjennom mange prosjekter og for meg har det alltid handlet om å arbeide med farger og strukturer.

Miljøer som har opptatt meg har inspirert meg til å gå inn i amcar-miljøer, mc og chopperkulturen. Her har tegningen alltid vært en sentral begynnelse. Den amerikanske drømmen har blitt skildret og er vel en sentral del i mitt engasjement, fordi jeg finner likhetstrekk i mye jeg ser i det jeg interesserer meg for.

Jeg arbeider også med lyd og performance. Jeg kan arbeide solo, men har også et samarbeide med Levi Henriksen og Terje Evensen, som kalles Amerika er en bil

I de siste årene har jeg studert plantestrukturer og brukt de direkte i maleriet, som rene sjablonger. Jeg tar med meg inntrykkene og påfører de med pensler, filler og sparkler direkte på lerretet. Det er en intens søken etter strukturer som trekker sammen og binder linjer til ulike mønstre.

 

Det er  som å forsøke å finne en orden uten at det går utover den magiske uorden. Prosessen er preget av improvisasjon der fargene gir grobunn til ulike strukturer. I denne billedverden blir en møtt med det som ofte kan være vanskelig i underskogen; å se alt på avstand. Underskogen er essensielt viktig for å drive frem de store linjene......