Territorial behaviour

Når en i dyreverdenen ser hvordan de forskjellige artene har ulike sett på å vise hvor de hører til og hvem de vil være sammen med, og ikke minst hvem de vil ekskludere. Ikke bare i egen art, men også hindre andre arter å komme innenfor etablert område. Viktige attributter er med på å få dette språket og adferden til å virke. Vi kan snakke om fargedrakt, utseende, størrelse, bevegelsesmønstre. Forstår artene dette vil kulturen virke og gi de sterkeste en viktig plass. Dette gir mange små «samfunn» et hierarki, der hvert individ ofte kjenner på kroppen hvor den rette plassen er, men de sterkeste er alltid under press.

Jeg forsøker å se hvordan disse sammensatte maleriene kan gi et innblikk i menneskelig aktivitet, bygget på bilder og klipp jeg har samlet over tid fra film, virkelig hendelser og populærkultur.

 

Ofte er det kun en estetisk avveiing hva som settes sammen og på den måten er det den maleriske prosessen som ofte overrasker meg og pirrer maleriene til å vokse videre. Et slags puslespill der brikkene blir til underveis i sin egen logikk.