top of page

Sammensatte fortellinger, ansikter og portretter.

Jeg har begynt å arbeide frem en ny serie med bilder, som tar utgangspunkt i noe jeg gjorde med mindre malerier for 6-7 år siden, der jeg satte sammen tekst, bilder av kjente fjes fra film og populærkulturen hovedsakelig fra Amerika. Den serien har jeg stilt ut på tre-fire gallerier tidligere.

Her ønsker jeg å arbeide med større billedflater og sette sammen bilder der utklipp flettes sammen og danner en helhet. Utklippene fra 7 år tilbake, har jeg tatt vare på og kan bruke igjen og sette de sammen på større flater og se hva som skjer med bildet. Hvordan det skaper muligheter for nye "fortellinger". Ofte har jeg ingen plan, med setter elementene opp mot hverandre, stryker over og legger til, lar kanskje noe delvis være til syne osv. Det som dominerer i disse bildene er ansikter, som jeg har plukket fram, fordi de er uttrykksfulle og kanskje har en gjenkjennelsesverdi. De er noen ganger fra filmer, plakater, nyhetshendelser eller propagandeplakater. De er på en måte allerede behandlet visuelt for å understreke en karakter eller antyde en følelse, jeg tar de opp igjen og behandler de i min billedverden og lager en ny fortelling.

Rent malerisk arbeider jeg med olje på lerret og bruker alt fra pensel, filler og sparkel, for å få det uttrykket jeg vil fram til. Jeg dyrker frem en følelse for å male figurativt, men uten å male frem for mye.

bottom of page